Newyddion

Pam mae lliw deciau bambŵ awyr agored yn pylu?

decin awyr agored bambŵ

Pam mae'r decin bambŵ yn pylu?Mae deciau bambŵ yn cael ei osod yn yr awyr agored, ni waeth a yw lliw y deciau bambŵ yn frown neu'n ddu, gall gymryd amser hir neu amser byr, ond yn olaf, bydd lliw y deciau bambŵ yn dod yn llwyd.Mae'r hinsawdd allanol yn ffactor pwysig wrth benderfynu bod y deciau bambŵ yn troi'n llwyd.

Yn ogystal â'r tymheredd a'r lleithder awyr agored yn effeithio ar y deciau bambŵ, mae golau hefyd yn ffactor pwysig.Mewn amgylchedd lleithder uchel a thymheredd uchel, mae ffyngau pydredd pren yn weithredol yn hawdd, ac mae plâu hefyd yn dilyn.Er bod gan ddeciau bambŵ wrthwynebiad cryf i bydredd a phryfed, ni all ddianc rhag effaith ddiraddio "golau".mae deciau bambŵ wedi'i osod yn yr awyr agored ers amser maith neu wedi bod yn agored i olau ers amser maith.

Mae gan bambŵ arwyneb llwyd oherwydd dylanwad hinsawdd, sy'n arwydd o ddirywiad, hynny yw, canlyniad difrod meinwe.Nid yw bambŵ yn bolymer un cydran, sy'n cynnwys lignin, hemicellwlos a seliwlos yn bennaf.Mae gan olau ddylanwad penodol ar feinwe biolegol, ac mae'r un peth yn wir am bambŵ.Yn eu plith, gelwir y donfedd o dan 300nm yn belydrau uwchfioled, sy'n cael effaith enfawr ar y meinwe bambŵ.Mae pŵer treiddiad pelydrau uwchfioled i feinwe'r llawr bambŵ tua 60-90um o ddyfnder.

Effaith pelydrau uwchfioled ar feinwe bambŵ, "effaith ddiraddio" golau yw bod pelydrau uwchfioled yn dinistrio'r meinwe ac yn cynhyrchu nifer fawr o radicalau rhydd.Mae'r radicalau rhydd hyn yn ansefydlog iawn a gallant gyfuno â dŵr neu adweithio ag ocsigen i ffurfio carboxyl (-COOH) a carbonyl (C = O), a gall carbonyl amsugno golau uwchfioled eto a chynhyrchu radicalau rhydd gwyn newydd.Mae'r cylch dieflig yn parhau, ac mae wyneb y pren yn cael ei ddiraddio'n barhaus.

bambŵ
decin awyr agored
decin bambŵ
carbonized canolig
carbonized dwfn

Ymhlith y tair cydran, lignin yw'r un sy'n cael ei ddiraddio hawsaf.Mae moleciwlau mawr yn cael eu diraddio'n rhai llai, sy'n pilio'n hawdd oddi ar wyneb y pren ac mae llwyd yn ymddangos.Oherwydd nad yw'n hawdd diraddio'n gymharol seliwlos, pan fydd y lignin yn cael ei golli'n barhaus, mae wyneb y seliwlos sy'n weddill yn ymddangos yn arbennig o garw.Hynny yw, pan fydd y pren yn cael ei ddiraddio, yn ychwanegol at y deunydd yn cael ei niweidio a'i droi'n llwyd, mae'r golled arwyneb hefyd yn achosi i'r wyneb fod yn anwastad.

Ar gyfer diraddio golau, golau uwchfioled yw'r prif gatalydd, ond mae angen cydlynu ocsigen hefyd.Er bod ocsigen yn y meinwe bambŵ, fe'i ceir yn bennaf o'r atmosffer.Un o swyddogaethau amddiffyn paent yw rhwystro cysylltiad â'r byd y tu allan.Ar hyn o bryd, mae yna hefyd baent gwrth-UV, a all leihau cyfradd diraddio pelydrau uwchfioled ar bren yn effeithiol.

Ond mae paneli bambŵ REBO yn cael eu trin â charboneiddio tymheredd uchel a gwasgu poeth, sy'n eu gwneud yn fwy sefydlog a gwydn, ac mae ganddynt well ymwrthedd tywydd, ymwrthedd pydredd, a gwrthsefyll pryfed.A hyd yn oed yn pylu, mae wyneb deciau bambŵ yn fwy llyfn na rhai pren caled, ac mae lliw ar ôl cynnal a chadw yn fwy prydferth na rhai pren caled.Sut i adnewyddu'r decin awyr agored?Mae cynnal a chadw cyffredinol yn ddigon, gan gynnwys clirio, olew a sychu.Bydd y lliw yn dod yn frown golau a newydd.


Amser postio: Hydref-13-2022